CSS3 transform-style

transform-style :

İç içe geçmiş elementleri  nasıl duracağını belirler 3D alanda işlenir.

Örnek

#bir {
  position: relative;
  height: 300px;
  width: 300px;
  margin: 50px;
  padding: 20px;
  border: 1px solid red;
}

#iki {
  padding: 60px;
  position: absolute;
  background-color: green;
  -webkit-transform: rotateY(30deg); /* Chrome, Safari, Opera */
  -webkit-transform-style: preserve-3d; /* Chrome, Safari, Opera */
  transform: rotateY(30deg);
  transform-style: preserve-3d;
}

#uc {
  padding: 50px;
  position: absolute;
  background-color: red;
  -webkit-transform: rotateY(-30deg); /* Chrome, Safari, Opera */
  transform: rotateY(-30deg);

}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
flat Metni sola hizalar.
Preserve-3D Metni sağa hizalar.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

36.0
12.0-webkit
16.0
10.0-moz
10.0 9.0
4.0-webkit
23.0
15.0-webkit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir