CSS3 transform-origin

transform-origin :

Dönüşümün orjin olarak nereye referans alacağını tanımlamamızı sağlar.

Not: Bu özelliğin transform özelliğiyle birlikte kullanılması gerekir.

Örnek

div {
 margin: 50px;
 background: green;
 width: 300px;
 height: 300px;
 color: white;
 -ms-transform: rotate(150deg); /* IE 9 */
 -ms-transform-origin: 50% 50%; /* IE 9 */
 -webkit-transform: rotate(150deg); /* Chrome, Safari, Opera */
 -webkit-transform-origin: 50% 50%; /* Chrome, Safari, Opera */
  transform: rotate(150deg);
  transform-origin: 50% 50%;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
x-axis Görünümün x ekseni olarak yerleştirileceğini tanımlar.
y-axis Görünümün y ekseni olarak yerleştirileceğini tanımlar.
z-axis Görünümün z ekseni olarak yerleştirileceğini tanımlar.
length Yüzdeli, px, em, cm gibi değerler alabilir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

Özellik
Transform(2D) 36.0
4.0-webkit
16.0
3.5-moz
10.0
9.0-ms
9.0
3.2-webkit
23.0
15.0-webkit
10.5-o
Transform(3D) 36.0
12.0-webkit
16.0
10.0-moz
10.0 9.0
4.0-webkit
23.0
15.0-webkit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir