CSS3 transition

transition :

Geçiş efektleri uygulamak için kullanılır.

Örnek

Codepen Ön izleme

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
transistion-property Uygulanan geçiş efektinin elemanın hangi özelliği üzerinden yapılacağını belirlemek için bu özelliği kullanırız.
Transistion-duration Geçiş efektlerini uygularken verdiğimiz efektin ne kadar süre ile devam edeceğini ayarlamak için kullanılır.
Transistion-timing-function Oluşturacağımız geçişlere daha estetik geçişler sağlamak için kullanılan fonksiyonlardır.
Transistion-delay Uygulanan geçiş efektinin ne kadar zaman sonra başlayacağını belirler. Belirlenen zamana kadar animasyonu durdurur ve sonra animasyon başlar.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

26.0
4.0-webkit
16.0
4.0-moz
10.0 6.1
3.1-webkit
12.1
10.5-o

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir