CSS Seçiciler

CSS Seçiciler :

Seçici Örnek Açıklama CSS
.class .intro Class = ” intro ” tüm elementleri seçer. 1
#id #firstname id=”firstname” id elementini seçer. 1
* * Tüm öğeleri seçer. 2
element p Tüm “p” elementlerini seçer. 1
element,element div, p Tüm “div” elementlerini ve tüm “P” elementlerini seçer. 1
element element div p “div” elementi içindeki tüm “p” elementlerini seçer. 1
element>element div > p Ebeveyn “div” elementi içindeki tüm “p” elementlerini seçer. 2
element+element div + p “div” elementin hemen sonra gelen tüm elementleri seçer. 2
element1~element2 p ~ ul “p” elementinden önceki “ul” elementlerini seçer. 3
[attribute] [target] Hedef niteliğindeki tüm elementleri seçer. 2
[attribute=value] [target=_blank] target=_blank niteliğindeki tüm elementleri seçer. 2
[attribute~=value] [title~=w3tr] Başlığı w3tr içeren tüm elementleri seçer. 2
[attribute|=value] [lang|=tr] lang değeri tr ile başlayan tüm elementleri seçer. 2
[attribute^=value] a[href^=”https”] href değeri “https” ile başlayan tüm “a” elementlerini seçer. 3
[attribute$=value] a[href$=”.pdf”] href değeri “.pdf” ile biten tüm “a” elementlerini seçer. 3
[attribute*=value] a[href*=”w3tr”] href değeri “w3tr” içeren tüm “a” elementlerini seçer. 3
:active a:active Aktif link seçer. 1
::after p::after “P” elementinin içeriğinde sonra bir şey ekler 2
::before p::before “P” elementinin içeriğinde önce bir şey ekler 2
:checked input:checked işaretli “input” elementi seçer. 3
:disabled input:disabled Engellenmiş “input” elementi seçer. 3
:empty p:empty Bütün “p” elementlerini seçer. 3
:enabled p:enabled Etkin “input” elementi seçer. 3
:first-child p:first-child içerikte bulunan ilk “p” elementini seçer 2
::first-letter p::first-letter Bütün “p” elementlerinin ilk harfini seçer 1
::first-line p::first-line Bütün “p” elementlerinin ilk satırını seçer 1
:first-of-type p:first-of-type Aynı seviyedeki “p” elementlerinden ilkini seçer 3
:focus input:focus Odağa sahip “input” elementini seçer 2
:hover a:hover Farenin üzerinde bulunduğu “a” elementini seçer 1
:in-range input:in-range Belirlenen bir aralık içinde bulunan “input” elementlerini seçer 3
:invalid input:invalid Geçersiz değere sahip tüm “input” elementlerini seçer 3
:lang(language) p:lang(tr) “lang” değerini tüm “p” elementleri için tr olarak seçer 2
:last-child p:last-child içerikte bulunan son “p” elementini seçer. 3
:last-of-type p:last-of-type Aynı seviyedeki “p” elementlerinden sonuncusunu seçer. 3
:link a:link Tüm linkleri seçer. 1
:not(selector) :not(p) “p” elementi hariç tüm elementleri seçer. 3
:nth-child(n) p:nth-child(2) ikinci sıradaki “p” elementini seçer. 3
:nth-last-child(n) p:nth-last-child(2) Sondan ikinci “p” elementini seçer. 3
:nth-last-of-type(n) p:nth-last-of-type(2) Aynı seviyedeki “p” elementlerinin sondan ikincisini seçer. 3
:nth-of-type(n) p:nth-of-type(2) “nth-child()” ile aynı işe yarar. 3
:only-of-type p:only-of-type Aynı seviyede tek olan elementi seçer 3
:only-child p:only-child Tek çocuk seçiciyi seçer 3
:optional input:optional Tek çocuk seçiciyi seçer 3
:out-of-range input:out-of-range Belirli bir aralığın dışında değerle “input” elementleri seçer. 3
:read-only input:read-only Belirlenen “input” elementini seçer. 3
:read-write input:read-write Yazılabilir ve okunabilir “input” elementlerini seçer. 3
:required input:required Belirtilen “gerekli” niteliğindeki “input” elementlerini seçer. 3
:root :root Belgenin kök öğesini seçer. 3
::selection ::selection Kullanıcı tarafından seçilen elementi seçer. 3
:target #news:target Bu adı içeren bir URL ye tıklandığında geçerli #news elementini seçer. 3
:valid input:valid Geçerli değere sahip tüm “input” elementlerini seçer. 3
:visited a:visited Ziyaret edilen tüm “a” elementlerini seçer. 1