CSS backface-visibility

backface-visibility:

Bir objenin rotate ile döndürülmüş durumda iken görünür olup olmama durumunu belirlememizi sağlar.

Örnek:

 

See the Pen JYeGLz by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Varsayılan değer: visible;
backface-visibility: visible|hidden|initial|inherit;

Değer Açıklama Örnek
visible Arkaplan görünür.
hidden Arkaplan görünmez.
inital
inherit

 

Tarayıcı Desteği

36.0
12.0 -webkit
10.0 -moz
16.0
10.0 9.0
4.0 -webkit
13.0
15.0 -webkit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir