jQuery :visible Seçicisi

:visible Seçicisi;

Görünür bütün elementleri seçmek için kullanılır.

Örnek

$("p:visible").css("background-color", "red");

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

$(“:visible”)

CSS backface-visibility

backface-visibility:

Bir objenin rotate ile döndürülmüş durumda iken görünür olup olmama durumunu belirlememizi sağlar.

Örnek:

div {
  position: relative;
  height: 60px;
  width: 60px;
  background-color: red;
  -webkit-transform: rotateY(180deg); /* Chrome, Safari, Opera */
  transform: rotateY(180deg);
}

#div1 {
  -webkit-backface-visibility: hidden; /* Chrome, Safari, Opera */
  backface-visibility: hidden;
}

#div2 {
  -webkit-backface-visibility: visible; /* Chrome, Safari, Opera */
  backface-visibility: visible;
}

 

See the Pen JYeGLz by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Varsayılan değer: visible;
backface-visibility: visible|hidden|initial|inherit;

Değer Açıklama Örnek
visible Arkaplan görünür.
hidden Arkaplan görünmez.
inital
inherit

 

Tarayıcı Desteği

36.0
12.0 -webkit
10.0 -moz
16.0
10.0 9.0
4.0 -webkit
13.0
15.0 -webkit