jQuery :hidden Seçicisi

:hidden Seçicisi;

Gizlenmiş olan elementleri seçmek için kullanılır.

Not: visibility:hidden ile gizlenmiş elementler için işe yaramaz.

Örnek

$(":hidden").show(4000);

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

$(“:hidden”)

CSS border-bottom-style

border-bottom-style:

Uygulanan elementin alt kenarlığına stil vermemizi sağlar.

Örnek:

#border-bottom-style{
 width:50%;
 height: 100px;
 text-align: center;
 border: 3px solid #000;
 border-bottom-style: dashed;
}

See the Pen dYQexy by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
none Hiçbir değer verilmez. Varsayılan değerdir.
hidden None değeriyle aynı işlevi görür. Stil verilmemiş sayılır.
dotted Nokta biçiminde stil verir.
dashed Kesik çizgiler halinde stil verir.
solid Düz çizgi halinde stil verir.
double Düz iki çizgi olarak stil verir.
groove Görüntü olarak oyma stili verir.
ridge Çıkıntılı bir sınır gibi stil verir.
inset İçe doğru stil verir.
outset 3D kabartmalı bir sınır olarak stil verir.
initial
inherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 5.5 1.0 9.2

CSS backface-visibility

backface-visibility:

Bir objenin rotate ile döndürülmüş durumda iken görünür olup olmama durumunu belirlememizi sağlar.

Örnek:

div {
  position: relative;
  height: 60px;
  width: 60px;
  background-color: red;
  -webkit-transform: rotateY(180deg); /* Chrome, Safari, Opera */
  transform: rotateY(180deg);
}

#div1 {
  -webkit-backface-visibility: hidden; /* Chrome, Safari, Opera */
  backface-visibility: hidden;
}

#div2 {
  -webkit-backface-visibility: visible; /* Chrome, Safari, Opera */
  backface-visibility: visible;
}

 

See the Pen JYeGLz by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Varsayılan değer: visible;
backface-visibility: visible|hidden|initial|inherit;

Değer Açıklama Örnek
visible Arkaplan görünür.
hidden Arkaplan görünmez.
inital
inherit

 

Tarayıcı Desteği

36.0
12.0 -webkit
10.0 -moz
16.0
10.0 9.0
4.0 -webkit
13.0
15.0 -webkit