CSS align-content

align-content:

Ana objenin içindeki diğer objeleri dikey eksen üzerinde hizalamasını yapar.

Not: Bu özelliğin etki etmesi için ana obje içindeki nesnelerin birden fazla olması gerekmektedir.

Örnek :

See the Pen CSS align-content: stretch ; by W3TR (@w3tr) on CodePen.

CSS Sözdizimi

Değer Açıklama Örnek
stretch Öğeler ana objenin içine sığacak şekilde sıralanır. İlk öğe en üst konuma bitişik başlar.
center Öğeler ana objenin merkezine konumlandırılır.
flex-start Öğeler ana objenin başında konumlandırılır. Hepsi ardı ardına sıralanır.
flex-end Öğeler ana objenin sonunda konumlandırılır. Hepsi ardı ardına sıralanır.
space-between Öğeler üst ve alt kısımlar öncelik olmak üzere konumlandırılır. Bu iki öğe için üst ve alt 3 öğe için üst alt ve orta kısımlara konumlandırılırlar.
space-around Öğeler obje içerisinde eşit olarak dikey olarak ortalanırlar.

Tarayıcı Desteği

21.0 -webkit 28.0 11.0 9.0
7.0 -webkit
12.10

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.