CSS align-self

align-self:

Obje içindeki seçilen nesnenin uyumunu (konumunu) belirler.

Örnek:

#main {
  width: 220px;
  height: 300px;
  border: 1px solid black;
  display: -webkit-flex; /* Safari */
  -webkit-align-items: flex-start; /* Safari 7.0+ */
  display: flex;
  align-items: flex-start;
}

#main div {
  -webkit-flex: 1; /* Safari 6.1+ */
  flex: 1;
}

#mavi {
  -webkit-align-self: center; /* Safari 7.0+ */
  align-self: center;
}

 

See the Pen GpYOoY by W3TR (@w3tr) on CodePen.


CSS Sözdizimi

Değer Açıklama Örnek
auto Öğe ana objeye sığacak kadar uzatılır.
stretch Öğe ana objeye sığacak kadar uzatılır.
center Öğe ana objenin merkezine konumlandırılır.
flex-start Öğe ana objenin başında konumlandırılır.
flex-end Öğe ana objenin sonunda konumlandırılır.
baseline Öğe ana objenin başında konumlandırılır. .
inital Varsayılan değerine bu özelliğini ayarlar.
inherit Bir üst elementinin değerini alır.(Kalıtsallık)

Tarayıcı Desteği

 

21.0 -webkit 28.0 11.0 7.0 -webkit 12.10

CSS align-items

align-items:

Obje içindeki nesneleri kenarlardan itibaren dikey ortalama yapar.

Örnek:

div {
  display: -webkit-flex; /* Safari */
  -webkit-align-items: center; /* Safari 7.0+ */
  display: flex;
  align-items: center;
}

 

See the Pen RWyOOJ by W3TR (@w3tr) on CodePen.

CSS Sözdizimi

 

Değer Açıklama Örnek
stretch  Öğeler ana objeye sığacak kadar uzatılır.
center  Öğeler ana objenin merkezine konumlandırılır.
flex-start  Öğeler ana objenin başında konumlandırılır.
flex-end  Öğeler ana objenin sonunda konumlandırılır.
Baseline  Öğeler ana objenin başında konumlandırılır. .
initial  Varsayılan değerine bu özelliğini ayarlar.
inherit  Bir üst elementinin değerini alır.(Kalıtsallık)

Tarayıcı Desteği

 

21.0 20.0 11.0 7.0 -webkit 12.1

CSS align-content

align-content:

Ana objenin içindeki diğer objeleri dikey eksen üzerinde hizalamasını yapar.

Not: Bu özelliğin etki etmesi için ana obje içindeki nesnelerin birden fazla olması gerekmektedir.

Örnek :

div {
  width: 70px;
  height: 300px;
  border: 1px solid #c3c3c3;
  display: -webkit-flex;
  display: flex;
  -webkit-flex-wrap: wrap;
  flex-wrap: wrap;
  -webkit-align-content: center;
  align-content: center;
}

See the Pen CSS align-content: stretch ; by W3TR (@w3tr) on CodePen.

CSS Sözdizimi

Değer Açıklama Örnek
stretch Öğeler ana objenin içine sığacak şekilde sıralanır. İlk öğe en üst konuma bitişik başlar.
center Öğeler ana objenin merkezine konumlandırılır.
flex-start Öğeler ana objenin başında konumlandırılır. Hepsi ardı ardına sıralanır.
flex-end Öğeler ana objenin sonunda konumlandırılır. Hepsi ardı ardına sıralanır.
space-between Öğeler üst ve alt kısımlar öncelik olmak üzere konumlandırılır. Bu iki öğe için üst ve alt 3 öğe için üst alt ve orta kısımlara konumlandırılırlar.
space-around Öğeler obje içerisinde eşit olarak dikey olarak ortalanırlar.

Tarayıcı Desteği

21.0 -webkit 28.0 11.0 9.0
7.0 -webkit
12.10