CSS align-content

align-content:

Ana objenin içindeki diğer objeleri dikey eksen üzerinde hizalamasını yapar.

Not: Bu özelliğin etki etmesi için ana obje içindeki nesnelerin birden fazla olması gerekmektedir.

Örnek :

div {
  width: 70px;
  height: 300px;
  border: 1px solid #c3c3c3;
  display: -webkit-flex;
  display: flex;
  -webkit-flex-wrap: wrap;
  flex-wrap: wrap;
  -webkit-align-content: center;
  align-content: center;
}

See the Pen CSS align-content: stretch ; by W3TR (@w3tr) on CodePen.

CSS Sözdizimi

Değer Açıklama Örnek
stretch Öğeler ana objenin içine sığacak şekilde sıralanır. İlk öğe en üst konuma bitişik başlar.
center Öğeler ana objenin merkezine konumlandırılır.
flex-start Öğeler ana objenin başında konumlandırılır. Hepsi ardı ardına sıralanır.
flex-end Öğeler ana objenin sonunda konumlandırılır. Hepsi ardı ardına sıralanır.
space-between Öğeler üst ve alt kısımlar öncelik olmak üzere konumlandırılır. Bu iki öğe için üst ve alt 3 öğe için üst alt ve orta kısımlara konumlandırılırlar.
space-around Öğeler obje içerisinde eşit olarak dikey olarak ortalanırlar.

Tarayıcı Desteği

21.0 -webkit 28.0 11.0 9.0
7.0 -webkit
12.10