Border-left-color:

Elementin Sol kenarlık rengini ayarlamak  için kullanılır.
Not: Her zaman için önce border-left-color  özelliklerini ayarlayınız. Rengi değiştirmek için önce border elementiniz olması gerekir.

See the Pen xwxZjX by W3TR (@w3tr) on CodePen.


Varsayılan değer:  Öğenin geçerli rengi.;
border-left-color: color | transparent | initial | inherit;

color = Sol kenarlık rengini belirtmek için kullanılır. Olası renk değerlerinin tam listesine http://www.w3schools.com/cssref/css_colors_legal.asp adresinden bakabilirisniz.
transparent = Sol kenarlık renginin transparan yapmak için kullanılır.
inital = Varsayılan değerine bu özelliğini ayarlar. Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)
inherit = Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)

TARAYICI CROME İE FİREFOX SAFARİ OPERA
SÜRÜMÜ 1.0 4.0 1.0 3.5 1.0
TARAYICI: ANDROİD CROME FOR ANDROİD FİREFOX MOBİLE İE MOBİLE OPERA MOBİLE SAFARİ MOBİLE
SÜRÜMÜ 1.0 ? 1.0(1.0) 6.5 11 1.0

Border-left-style:

Elementin Sol kenarlık stilini  ayarlamak  için kullanılır.

See the Pen dYyGdm by W3TR (@w3tr) on CodePen.


Varsayılan değer: none;
border-left-style: none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | initial | inherit;

none =  Kenarlık stilinin olmadığını belirtir.
hidden = Kenarlığı gizlemek için kullanılır.
dotted = Noktalı bir kenarlık olduğunu belirtir.
dashed = Kesik çizgili bir kenarlık olduğunu belirtir.
double = çift kenarlıklı  bir kenarlık olduğunu belirtir.
solid = düz kenarlıklı  bir kenarlık olduğunu belirtir.
groove = düz kenarlıklı  bir kenarlık olduğunu belirtir.
inset = 3D gömme kenar tanımlar. Efekt border-color değerine bağlıdır.
ridge = 3D oluklu kenar tanımlar. Efekt border-color değerine bağlıdır.
outset = 3D outset kenar tanımlar. Efekt border-color değerine bağlıdır.
İnital = Varsayılan değerine bu özelliğini ayarlar. Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)
İnherit = Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)

TARAYICI CROME İE FİREFOX SAFARİ OPERA
SÜRÜMÜ 1.0 5.5 1.0 1.0 9.2
TARAYICI: ANDROİD CROME FOR ANDROİD FİREFOX MOBİLE İE MOBİLE OPERA MOBİLE SAFARİ MOBİLE
SÜRÜMÜ 2.3 Evet 14 7.0 Evet Evet

Border-left-width:

Elementin Sol kenarlık genişliğini  ayarlamak  için kullanılır.
Not: Her zaman için önce border-left-width  özelliklerini ayarlayınız. Rengi değiştirmek için önce border elementiniz olması gerekir.

See the Pen OyJMzq by W3TR (@w3tr) on CodePen.


Varsayılan değer: medium;
border-left-width: medium | thin | thick | length | initial | inherit;

medium =  Kenarlık genişliğini orta olarak ayarlar.
thin = İnce bir sol kenarlık belirtir.
thick = Kalın bir sol kenarlık belirtir.
length = Elementin px,cm,pt,yüzdeli vs.  değerler alabileceğini belirtir.
İnital = Varsayılan değerine bu özelliğini ayarlar. Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)
İnherit = Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)

TARAYICI CROME İE FİREFOX SAFARİ OPERA
SÜRÜMÜ 1.0 4.0 1.0 1.0 3.5
TARAYICI: ANDROİD CROME FOR ANDROİD FİREFOX MOBİLE İE MOBİLE OPERA MOBİLE SAFARİ MOBİLE
SÜRÜMÜ ? ? ? ? ? ?

Border-radius:

Elementin köşelerine yuvarlak bir görünüm vermek için kullanılır.

See the Pen avbdEw by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Varsayılan değer: 0;
border-radius: 1-4 length | % / 1-4 length | % | initial | inherit;

length = Elementin px,cm,pt,yüzdeli vs.  değerler alabileceğini belirtir.
İnital = Varsayılan değerine bu özelliğini ayarlar. Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)
İnherit = Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)

TARAYICI CROME İE FİREFOX SAFARİ OPERA
SÜRÜMÜ 5.0
4.0 -webkit-
9.0 4.0
3.0 -moz-
5.0
3.1 -webkit-
10.5
TARAYICI: ANDROİD CROME FOR ANDROİD FİREFOX MOBİLE İE MOBİLE OPERA MOBİLE SAFARİ MOBİLE
SÜRÜMÜ 3.2-webkit ? ? desteklemiyor ?