border-bottom-color:

border-bottom-color özelliği, border rengini değiştirebilmek için kullanılır.

See the Pen BoazdJ by W3TR (@w3tr) on CodePen.


Varsayılan değeri: elementin geçerli rengi;
border-bottom-color: color | transparent | initial | inherit;

color =  Arka plan rengini belirler. Varsayılan değeri elementin rengidir.
transparent =  Border’ın renginin şeffaf olması gerektiğini belirtir.
İnital = Varsayılan değerine bu özelliğini ayarlar. Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)
İnherit = Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)

TARAYICI CROME İE FİREFOX SAFARİ OPERA
SÜRÜMÜ 1.0 4.0 1.0 1.0 3.5
TARAYICI: ANDROİD CROME FOR ANDROİD FİREFOX MOBİLE İE MOBİLE OPERA MOBİLE SAFARİ MOBİLE
SÜRÜMÜ 1.0 ? 1.0 (1.0)[1] 6.5 11 1.0

border-bottom-right-radius:

border-bottom-right-radius özelliği, border ‘ ın sağ alt köşesine radius değeri tanımlamamızı sağlar.
Not: Bu özellik elementin belirtilen köşesine yuvarlak şeklini kazandırmamızı sağlar.

See the Pen zvYBwV by W3TR (@w3tr) on CodePen.


Varsayılan değeri: 0;
border-bottom-right-radius: length | % [length | %] | initial | inherit;

length =  Sağ alt köşede şeklini tanımlar . Varsayılan değer 0’dır.
% =  % Olarak sağ alt köşesinde şeklini tanımlar
İnital = Varsayılan değerine bu özelliğini ayarlar. Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)
İnherit = Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)

TARAYICI CROME İE FİREFOX SAFARİ OPERA
SÜRÜMÜ 5.04.0 -webkit- 9.0 4.03.0 -moz- 5.03.1 -webkit- 10.5
TARAYICI: ANDROİD CROME FOR ANDROİD FİREFOX MOBİLE İE MOBİLE OPERA MOBİLE SAFARİ MOBİLE
SÜRÜMÜ ? ? ? ? ? ?

border-bottom-left-radius:

border-bottom-left-radius özelliği, border ‘ ın sol alt köşesine radius değeri tanımlamamızı sağlar.
Not: Bu özellik elementin belirtilen köşesine yuvarlak şeklini kazandırmamızı sağlar.

See the Pen rONLeP by W3TR (@w3tr) on CodePen.


Varsayılan değeri: 0;
border-bottom-left-radius: length | % [length | %] | initial | inherit;

length =  Sol alt köşede şeklini tanımlar . Varsayılan değer 0’dır.
% =  % Olarak sol alt köşesinde şeklini tanımlar
İnital = Varsayılan değerine bu özelliğini ayarlar. Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)
İnherit = Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)

TARAYICI CROME İE FİREFOX SAFARİ OPERA
SÜRÜMÜ 5.04.0 -webkit- 9.0 4.03.0 -moz- 5.03.1 -webkit- 10.5
TARAYICI: ANDROİD CROME FOR ANDROİD FİREFOX MOBİLE İE MOBİLE OPERA MOBİLE SAFARİ MOBİLE
SÜRÜMÜ ? ? ? ? ? ?

border-bottom-style:

border-bottom-style özelliği, border ‘ ın stil özelliklerini tanımlamamızı sağlar.

See the Pen ojNLbX by W3TR (@w3tr) on CodePen.


Varsayılan değeri: none;
border-bottom-style: none  | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | initial | inherit;

none =  Hiçbir değer verilmez. Varsayılan değerdir.
hidden =  none değeriyle aynı işlevi görür. Stil verilmemiş sayılır.
dotted = Nokta biçiminde stil verir.
dashed =  Kesik çizgiler halinde stil verir.
solid =  Düz çizgi olarak stil verir.
double =  Düz iki çizgi olarak stil verir.
groove =  Görüntü olarak oyma stili verir.
double =  Düz iki çizgi olarak stil verir.
ridge =  Çıkıntılı bir sınır gibi stil verir.
inset =  Gömülür görünür bir kutu olarak stil verir.
outset = 3D kabartmalı bir sınır olarak stil verir.
İnital = Varsayılan değerine bu özelliğini ayarlar. Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)
İnherit = Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)

TARAYICI CROME İE FİREFOX SAFARİ OPERA
SÜRÜMÜ 1.0 5.5 1.0 1.0 9.2
TARAYICI: ANDROİD CROME FOR ANDROİD FİREFOX MOBİLE İE MOBİLE OPERA MOBİLE SAFARİ MOBİLE
SÜRÜMÜ Evet ? Evet 7.0 Evet Evet

 

border-bottom-width:

border-bottom-width özelliği, border ‘ ın genişlik boyutunu tanımlamamızı sağlar.
Not: border ‘ ın width özelliğini belirtmeden önce kesinlikle border-style özelliği verilmelidir.

See the Pen ojNxKN by W3TR (@w3tr) on CodePen.


Varsayılan değeri: medium;
border-bottom-width: medium | thin | thick | length | initial | inherit;

medium =  Varsayılan değerdir.
thin =  ince bir sınır sitilini vermemizi sağlar.
length = Nokta biçiminde stil verir.
İnital = Varsayılan değerine bu özelliğini ayarlar. Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)
İnherit = Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)

TARAYICI CROME İE FİREFOX SAFARİ OPERA
SÜRÜMÜ 1.0 4.0 1.0 1.0 3.5
TARAYICI: ANDROİD CROME FOR ANDROİD FİREFOX MOBİLE İE MOBİLE OPERA MOBİLE SAFARİ MOBİLE
SÜRÜMÜ ? ? ? ? ? ?

border-collapse:

border-collapse özelliği, table ve içindeki sutunlar için ayrı ayrı border tanımlamamızı olanak sağlar.

See the Pen OyJNYW by W3TR (@w3tr) on CodePen.


Varsayılan değeri: separate;
border-collapse: separate|collapse|initial|inherit;

separate =  Değerlere boşluk ayırt etmeden border verilmesini sağlar.
collapse =  Genel tabloya border verilir sadece.
İnital = Varsayılan değerine bu özelliğini ayarlar. Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)
İnherit = Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)

TARAYICI CROME İE FİREFOX SAFARİ OPERA
SÜRÜMÜ 1.0 5.0 1.0 1.2 4.0
TARAYICI: ANDROİD CROME FOR ANDROİD FİREFOX MOBİLE İE MOBİLE OPERA MOBİLE SAFARİ MOBİLE
SÜRÜMÜ 4.0 ? 1.0(1.9.2)[1] 7.0 11 1.0

border-color:

Border-color özelliği bir elementin dört sınırlarının rengini ayarlar. Bu özellik bir ila dört değerlere sahip olabilir.
Not: border-color özelliğinden önce border-style özelliğinin tanımlanmış olması gerekir.

See the Pen WQNwWZ by W3TR (@w3tr) on CodePen.


Varsayılan değeri: elementin geçerli rengi;
border-color: color | transparent | initial | inherit;

color =  Arkaplan rengini belirler varsayılan değer siyahtır.
transparent =  Rengin şeffaf olması gerektiğini belirtir.
İnital = Varsayılan değerine bu özelliğini ayarlar. Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)
İnherit = Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)

TARAYICI CROME İE FİREFOX SAFARİ OPERA
SÜRÜMÜ 1.0 4.0 1.0 1.0 3.5
TARAYICI: ANDROİD CROME FOR ANDROİD FİREFOX MOBİLE İE MOBİLE OPERA MOBİLE SAFARİ MOBİLE
SÜRÜMÜ 2.3 ? 1.0(1.9.2) 7.0 11 3.0