Border-left-style:

Elementin Sol kenarlık stilini  ayarlamak  için kullanılır.

See the Pen dYyGdm by W3TR (@w3tr) on CodePen.


Varsayılan değer: none;
border-left-style: none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | initial | inherit;

none =  Kenarlık stilinin olmadığını belirtir.
hidden = Kenarlığı gizlemek için kullanılır.
dotted = Noktalı bir kenarlık olduğunu belirtir.
dashed = Kesik çizgili bir kenarlık olduğunu belirtir.
double = çift kenarlıklı  bir kenarlık olduğunu belirtir.
solid = düz kenarlıklı  bir kenarlık olduğunu belirtir.
groove = düz kenarlıklı  bir kenarlık olduğunu belirtir.
inset = 3D gömme kenar tanımlar. Efekt border-color değerine bağlıdır.
ridge = 3D oluklu kenar tanımlar. Efekt border-color değerine bağlıdır.
outset = 3D outset kenar tanımlar. Efekt border-color değerine bağlıdır.
İnital = Varsayılan değerine bu özelliğini ayarlar. Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)
İnherit = Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)

TARAYICI CROME İE FİREFOX SAFARİ OPERA
SÜRÜMÜ 1.0 5.5 1.0 1.0 9.2
TARAYICI: ANDROİD CROME FOR ANDROİD FİREFOX MOBİLE İE MOBİLE OPERA MOBİLE SAFARİ MOBİLE
SÜRÜMÜ 2.3 Evet 14 7.0 Evet Evet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir