CSS visibility

visibility :

Visibility özelliği, iki farklı işleve sahiptir. Bir tablonun satırları ve sütunları gizler ve aynı zamanda diğer HTML elemanların görünür olup olmadığını belirler. Bu görünmezliği, elementin kendisini görünmez yaparken, web sayfa üzerinde kapladığı alanı boş alan olarak göstererek gerçekleştirir.

Örnek

.visibility {
  visibility: visible;
}
.hidden {
  visibility: hidden;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
visible Nesne normal olarak gösterilir.
hidden Nesne görünmez olur. Fakat döküman üzerinde kapladığı alanda değişlik olmaz. Kapladığı alan boş olarak gösterilir.
collapse Tablonun tüm satır veya sütunu ekrandan kaldırılmasına neden olur. Bu değer satır, satır grubu, sütun ve sütun grubu elemanları için kullanılır
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 4.0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir