CSS vertical-align

vertical-align :

Metnin yatay olarak nasıl hizalanacağını belirler. Bir elementin içeriğinin dikey hizalaması için kullanılır.

Örnek

p {
       font-size: 30px;
}
  img.top {
       vertical-align: text-top;
}
  img.bottom {
       vertical-align: text-bottom;
}

Codepen Ön izleme

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
baseline Çerçevenin taban çizgisi ile ebeveyn çerçevenin taban çizgisi hizalanır. Eğer çerçevelerin taban çizgileri yoksa çerçevelerin alt sınırları hizalanır
length Elementin px,cm,pt,yüzdeli vs. değerler alabileceğini belirtir.
sub Çerçevenin taban çizgisi, ebeveyn çerçevenin alt indisi için uygun yüksekliğe düşürülür. (Bu değerin elemanın yazı tipi yüksekliği üzerinde bir etkisi yoktur.)
super Çerçevenin taban çizgisi, ebeveyn çerçevenin üst indisi için uygun yüksekliğe yükseltilir. (Bu değerin elemanın yazıtipi yüksekliği üzerinde bir etkisi yoktur.)
top Çerçevenin tepesi ile satır çerçevesinin tepesi hizalanır.
text-top Çerçevenin tepesi ile ebeveyn elemanın yazı tipinin tepesi hizalanır.
bottom Çerçevenin altı ile satır çerçevesinin altı hizalanır.
text-bottom Çerçevenin altı ile ebeveyn elemanın yazı tipinin altı hizalanır.
middle Çerçevenin düşeyde orta noktası ebeveyn çerçevenin taban çizgisinin yarım x-yüksekliği yukarısına hizalanır.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 4.0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir