CSS background-attachment

background-attachment:

Nesneye verilen arkaplanın sabitlik durumunu ayarlamamızı sağlar.

Örnek:

body  {
    background-image: url('http://lorempixel.com/400/200/city/');
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
}

See the Pen dYQXrq by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
scroll obje ile beraber arkaplan kayar. (Bu varsayılan değerdir.)
fixed Arkaplan görünüm açısından sabitlenir.
local Öğenin içeriği ile birlikte arkaplan kayar.
inital
inherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5

CSS background-attachment” üzerine bir yorum

  1. Geri bildirim: CSS background | W3TR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir