jQuery scroll() Yöntemi

scroll() Yöntemi;

scroll() yöntemi kaydırma olayını tetikler, ya da bir kaydırma olayı oluştuğunda çalıştırılacak bir işlev eklemek için kullanılır. scroll olay tüm kaydırılabilir elementler ve pencere nesnesi (tarayıcı penceresi) için çalışır.

Örnek

w3tr = 0;
$("div").scroll(function(){
  $("strong").text( w3tr+= 1);
});

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

.scroll( handler )

.scroll( [eventData ], handler )

.scroll(function)

.scroll()

CSS background-attachment

background-attachment:

Nesneye verilen arkaplanın sabitlik durumunu ayarlamamızı sağlar.

Örnek:

body  {
    background-image: url('http://lorempixel.com/400/200/city/');
    background-repeat: no-repeat;
    background-attachment: fixed;
}

See the Pen dYQXrq by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
scroll obje ile beraber arkaplan kayar. (Bu varsayılan değerdir.)
fixed Arkaplan görünüm açısından sabitlenir.
local Öğenin içeriği ile birlikte arkaplan kayar.
inital
inherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5