border-bottom-style:

border-bottom-style özelliği, border ‘ ın stil özelliklerini tanımlamamızı sağlar.

See the Pen ojNLbX by W3TR (@w3tr) on CodePen.


Varsayılan değeri: none;
border-bottom-style: none  | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset | initial | inherit;

none =  Hiçbir değer verilmez. Varsayılan değerdir.
hidden =  none değeriyle aynı işlevi görür. Stil verilmemiş sayılır.
dotted = Nokta biçiminde stil verir.
dashed =  Kesik çizgiler halinde stil verir.
solid =  Düz çizgi olarak stil verir.
double =  Düz iki çizgi olarak stil verir.
groove =  Görüntü olarak oyma stili verir.
double =  Düz iki çizgi olarak stil verir.
ridge =  Çıkıntılı bir sınır gibi stil verir.
inset =  Gömülür görünür bir kutu olarak stil verir.
outset = 3D kabartmalı bir sınır olarak stil verir.
İnital = Varsayılan değerine bu özelliğini ayarlar. Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)
İnherit = Bir linkle anlatılacak. (Çünkü hepsinde aynı değer var)

TARAYICI CROME İE FİREFOX SAFARİ OPERA
SÜRÜMÜ 1.0 5.5 1.0 1.0 9.2
TARAYICI: ANDROİD CROME FOR ANDROİD FİREFOX MOBİLE İE MOBİLE OPERA MOBİLE SAFARİ MOBİLE
SÜRÜMÜ Evet ? Evet 7.0 Evet Evet

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir