AngularJS angular.element Fonksiyonu

angular.element Fonksiyonu;

Aşağıda izin verilen jQuery lite olarak da adlandırılan fonksiyonları kullanabilirsiniz.

addClass()

after()

append()

attr()

bind()

children()

clone()

contents()

css()

data()

detach()

empty()

eq()

find()

hasClass()

html()

next()

on()

off()

one()

parent()

prepend()

prop()

ready()

remove()

removeAttr()

removeClass()

removeData()

replaceWith()

text()

toggleClass()

triggerHandler()

unbind()

val()

wrap()

Kullanımı

angular.element(element);

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir