AngularJS angular.equals Fonksiyonu

angular.equals Fonksiyonu;

İki nesne ya da iki değerin eşit olup olmadığını belirler. Değer türleri, düzenli ifadeler, diziler ve nesneleri destekler.

Örnek

w3tr = function () {
  a = {};
  b = {} ;
  alert(angular.equals(a, b) == angular.equals(b, a));
}

Codepen Ön izleme

Kullanımı

angular.equals(o1, o2);

AngularJS angular.element Fonksiyonu

angular.element Fonksiyonu;

Aşağıda izin verilen jQuery lite olarak da adlandırılan fonksiyonları kullanabilirsiniz.

addClass()

after()

append()

attr()

bind()

children()

clone()

contents()

css()

data()

detach()

empty()

eq()

find()

hasClass()

html()

next()

on()

off()

one()

parent()

prepend()

prop()

ready()

remove()

removeAttr()

removeClass()

removeData()

replaceWith()

text()

toggleClass()

triggerHandler()

unbind()

val()

wrap()

Kullanımı

angular.element(element);

AngularJS angular.copy Fonksiyonu

angular.copy Fonksiyonu;

Kaynağın bir nesne ya da dizi olması durumunda kopyasını oluşturur.

Örnek

angular.module('deneme', [])
 .controller('w3tr', ['test', function($scope) {
  $scope.master= {};
  $scope.update = function(user) {
   $scope.master= angular.copy(user);
  };
  $scope.reset = function() {
   angular.copy($scope.master, $scope.user);
  };
  $scope.reset();
 }]);

Codepen Ön izleme

Kullanımı

angular.copy(source, [destination]);

AngularJS angular.bootstrap Fonksiyonu

angular.bootstrap Fonksiyonu;

Eğer başlatma işlemi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak isteniyorsa, bunun için manuel önyükleme yöntemini kullanabilirsiniz. Eğer bu fonksiyon kullanılacaksa otomatik başlatma işlemi olan ng-app direktivini kullanamassınız.

Örnek

var app = angular.module('deneme', [])
 .controller('w3tr', function($scope) {
   $scope.w3tr = 'W3TR';
 });
 angular.bootstrap(document, ['deneme']);

Codepen Ön izleme

Kullanımı

angular.bootstrap(element, [modules], [config]);