angular.toJson Fonksiyonu

angular.toJson Fonksiyonu

Angularjs toJSON işlevi ile JSON biçimli dizi girdisini serileştirmeyi amaçlanmıştır.

Örnek

var mySource1 = [{isim : 'Jimi', yaş : '30'},{isim : 'Tom', yaş : '23'}]  
var mySource3 = {adres : '12-13/A12', telefon : '111-111-1111'}  
  
document.write(angular.toJson(mySource1));  
document.write("</br>");  
document.write(angular.toJson(mySource3));  
document.write("</br>");

Codepen Ön izlemesi

Kullanımı:

angular.toJson(obj, pretty);