Angular ngPattern

Angular ngPattern

ngModel için doğrulayıcı desen ekler. Sıklıkla metin tabanlı giriş için kullanılır ve karakter sınırlaması getirilir.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<ANY>
...
</ANY>

Angular ngPaste

Angular ngPaste

Yapıştırma olayı için bir özellik oluşturmanızı sağlar.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<window, input, select, textarea, a
ng-paste=”expression”>

</window, input, select, textarea, a>

Angular ngOptions

Angular ngOptions

NgOptions özniteliği dinamik bir <option> listesi oluşturmak için kullanılır.

Diziden listeleme alınırken select as ve track by gibi değerlerde kullanılır.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekilleri

<ANY
ng-model=”string”
[name=”string”]
[required=”string”]
[ng-required=”string”]
[ng-options=”comprehension_expression”]>

</ANY>

Angular ngOpen

Angular ngOpen

Açılacak listenin şartını belirtir. Şart sağlanırsa liste gösterilir.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<DETAILS
ng-open=”expression”>

</DETAILS>

Angular ngNonBindable

Angular ngNonBindable

Direktifi geçersiz kılmak için kullanılır. Elemente direktifi okumaması gerektiğini belirtir. Bu bazı kod parçacıklarını göstermek istediğiniz sitelerde kullanmanız için yararlı olacaktır.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<ANY>

</ANY>

Angular ngMouseover

Angular ngMouseover

mouseover (Mouse üzerine gelince) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<ANY
ng-mouseover=”expression”>

</ANY>

Angular ngMousemove

Angular ngMousemove

mousemove (Mouse üzerinde hareket ettikçe) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<ANY
ng-mousemove=”expression”>

</ANY>

Angular ngMouseleave

Angular ngMouseleave

mouseleave (Mouse üzerinden kalkınca) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekilleri

<ANY
ng-mouseleave=”expression”>

</ANY>

Angular ngMouseenter

Angular ngMouseenter

mouseenter (Mouse üzerine geldiğinde) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<ANY
ng-mouseenter=”expression”>

</ANY>

Angular ngMousedown

Angular ngMousedown

mousedown (Mouse sol tuşu aşağı indiği an) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<ANY
ng-mousedown=”expression”>

</ANY>g