Angular ngPattern

Angular ngPattern

ngModel için doğrulayıcı desen ekler. Sıklıkla metin tabanlı giriş için kullanılır ve karakter sınırlaması getirilir.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

Angular ngPaste

Angular ngPaste

Yapıştırma olayı için bir özellik oluşturmanızı sağlar.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<window, input, select, textarea, a
ng-paste=”expression”>

</window, input, select, textarea, a>

Angular ngOptions

Angular ngOptions

NgOptions özniteliği dinamik bir <option> listesi oluşturmak için kullanılır.

Diziden listeleme alınırken select as ve track by gibi değerlerde kullanılır.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekilleri

<ANY
ng-model=”string”
[name=”string”]
[required=”string”]
[ng-required=”string”]
[ng-options=”comprehension_expression”]>

</ANY>

Angular ngOpen

Angular ngOpen

Açılacak listenin şartını belirtir. Şart sağlanırsa liste gösterilir.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<DETAILS
ng-open=”expression”>

</DETAILS>

Angular ngNonBindable

Angular ngNonBindable

Direktifi geçersiz kılmak için kullanılır. Elemente direktifi okumaması gerektiğini belirtir. Bu bazı kod parçacıklarını göstermek istediğiniz sitelerde kullanmanız için yararlı olacaktır.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<ANY>

</ANY>

Angular ngMouseover

Angular ngMouseover

mouseover (Mouse üzerine gelince) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<ANY
ng-mouseover=”expression”>

</ANY>

Angular ngMousemove

Angular ngMousemove

mousemove (Mouse üzerinde hareket ettikçe) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<ANY
ng-mousemove=”expression”>

</ANY>

Angular ngMouseleave

Angular ngMouseleave

mouseleave (Mouse üzerinden kalkınca) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekilleri

<ANY
ng-mouseleave=”expression”>

</ANY>

Angular ngMouseenter

Angular ngMouseenter

mouseenter (Mouse üzerine geldiğinde) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<ANY
ng-mouseenter=”expression”>

</ANY>

Angular ngMousedown

Angular ngMousedown

mousedown (Mouse sol tuşu aşağı indiği an) olayı için özel davranışını belirlemenizi sağlar.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<ANY
ng-mousedown=”expression”>

</ANY>g