angular.reloadWithDebugInfo Fonksiyonu

angular.reloadWithDebugInfo Fonksiyonu

Açık hata ayıklama bilgileri ile mevcut uygulamayı yeniden yüklemek için bu işlevi kullanın. Bu fonksiyon çağrı önceliklidir $compileProvider.debugInfoEnabled(false)

Örnek

app.config(['$compileProvider', function ($compileProvider) {
  // disable debug info
  $compileProvider.debugInfoEnabled(false);
}]);