Angular ngInclude

Angular ngInclude

Harici bir html parçasını getirip derlemeye yarar. Örneğin satış sayfası yaparken bir sonraki adıma geçerken site yenilenmeden bir sonraki adıma ait html içeriğini getirebilirsiniz.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<ng-include
src=”string”
[onload=”string”]
[autoscroll=”string”]>

</ng-include>

<ANY
ng-include=”string”
[onload=”string”]
[autoscroll=”string”]>

</ANY>

<ANY class=”ng-include: string; [onload: string;] [autoscroll: string;]”> … </ANY>