Angular ngCopy

Angular ngCopy

Kopyalama olayı için bir özellik belirtin.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<window, input, select, textarea, a
ng-copy=”expression”>

</window, input, select, textarea, a>