Angular ngBindTemplate

Angular ngBindTemplate

ngBindHtml de ki gibi çalıştığını söyleyebiliriz. Fakat html öğelerini içeremez(span, option gibi). Birden çok {{ifade}} şeklindeki ifadeyi içerebilir.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<ANY
ng-bind-template=”string”>

</ANY>