angular.isString Fonksiyonu

angular.isString Fonksiyonu

Referansın bir string değeri olup olmadığını denetler. True ya da false değeri döndürür.

Örnek

var sourceObj1 = {'name' : 'Jimi'} ;  
var str = "www.w3tr.com";  
  
document.write(angular.isString(sourceObj1));    
document.write("<br/>");  
document.write(angular.isString(str));

Codepen Ön izlemesi

Kullanımı:

angular.isString(value);