angular.isObject Fonksiyonu

angular.isObject Fonksiyonu

Bir referans nesnesi olup olmadığını belirlemek için kullanılır. True ya da false değeri döndürür.

Örnek

Codepen Ön izlemesi

Kullanımı:

angular.isObject(value);