angular.isFunction Fonksiyonu

angular.isFunction Fonksiyonu

Referansın bir fonksiyon olup olmadığını denetler. True ya da false değeri döndürür.

Örnek

var num = 2322;  
var str = "www.w3tr.com";  
  
document.write(angular.isNumber(num));    
document.write("</br>");  
document.write(angular.isNumber(str));

Codepen Ön izlemesi

Kullanımı:

angular.isFunction(value);