angular.isElement Fonksiyonu

angular.isElement Fonksiyonu

Referansın bir DOM elemanı (ya da sarılmış jQuery öğesi) olup olmadığını belirler. True ya da false değeri döndürür.

Örnek

Codepen Ön izlemesi

Kullanımı:

angular.isElement(value);