angular.isDate Fonksiyonu

angular.isDate Fonksiyonu

Bir date olup olmadığını kontrol eder. True ya da false değeriyle bir cevap döner.

Örnek

var cur_date = new Date();  
var dt = "12/12/2015";  
  
document.write(angular.isDate(cur_date));    
document.write("</br>");  
document.write(angular.isDate(dt));

Codepen Ön izlemesi

Kullanımı:

angular.isDate(value);