angular.isDate Fonksiyonu

angular.isDate Fonksiyonu

Bir date olup olmadığını kontrol eder. True ya da false değeriyle bir cevap döner.

Örnek

Codepen Ön izlemesi

Kullanımı:

angular.isDate(value);