angular.isArray Fonksiyonu

angular.isArray Fonksiyonu

Bir referans dizisi olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Bu fonksiyon dönüş yapabilmesi için gerçek bir referans dizi olması gerekir. True ya da false değeri döndürür.

Örnek

angular.module('...', []).filter('isArray', function() {
  return function (input) {
    return angular.isArray(input);
  };
});

Codepen Ön izlemesi

Kullanımı:

angular.isArray(value);