Angular input[date] Direktifleri

Angular input[date] Direktifleri

Angularjs’nin bu giriş tipi ile birçok ng argümanları ile dekore edilebilir.

Not: Birçok modern tarayıcı henüz bu giriş türünü desteklemez.

Codepen Ön izlemesi

Kullanım Şekli

<input type=”date”
ng-model=”string”
[name=”string”]
[min=”string”]
[max=”string”]
[ng-min=””]
[ng-max=””]
[required=”string”]
[ng-required=”string”]
[ng-change=”string”]>

Direktifler Tanım
ng-model Angularjs ifade veri bağlamak için.
name (optional) Kontrol giriş kontrolü adı.
min (optional) Geçerli bir tarih dizesi (yyyy-AA-gg). Bu minimum tarihi doğrulamasını ayarlamak için kullanılır.
max (optional) Geçerli bir tarih dizesi (yyyy-AA-gg). Bu maximum tarihi doğrulamasını ayarlamak için kullanılır.
ng-min (optional) Bu ifade Tarihte dk doğrulaması ve kısıtlamasını ayarlar.
ng-max (optional) Bu ifade Tarih maksimum doğrulama sınırlamasını ayarlar.
required (optional) Bu giriş tipi tarihi doğrulama için gereklidir.
ng-required (optional) Gerekli nitelikler girildiğinde true olur ve size veri bağlamaya olanak tanır.
ng-change (optional) Bu ifade giriş değeri değiştiğinde aktif olur.