angular.injector Fonksiyonu

angular.injector Fonksiyonu

Bağımlı enjeksiyonları yeri gelince hizmetleri almak için kullanılan bir enjektör nesnesi oluşturur.

Örnek

// create an injector
var $injector = angular.injector(['ng']);

// use the injector to kick off your application
// use the type inference to auto inject arguments, or use implicit injection
$injector.invoke(function($rootScope, $compile, $document) {
  $compile($document)($rootScope);
  $rootScope.$digest();
});

Codepen Ön izleme

Kullanımı:

angular.injector(modules, [strictDi]);