jQuery :nth-last-of-type() Seçicisi

:nth-last-of-type() Seçicisi;

N sayma sayısından başlar başa doğru devam eder. Yani sondan seçicide denilebilir.

Örnek

<iframe height='268' scrolling='no' src='//codepen.io/w3tr/embed/WwjpXX/?height=268&theme-id=19659&default-tab=result' frameborder='no' allowtransparency='true' allowfullscreen='true' style='width: 100%;'>See the Pen <a href='http://codepen.io/w3tr/pen/WwjpXX/'>jQuery :nth-last-of-type() Seçicisi</a> by W3TR (<a href='http://codepen.io/w3tr'>@w3tr</a>) on <a href='http://codepen.io'>CodePen</a>.
</iframe>

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir