jQuery jQuery.parseXML() Yöntemi

jQuery.parseXML() Yöntemi;

jQuery.ParseXML() yöntemi XML dizesinin bir elemente dönüştürmek için kullanılır.

Örnek

var w3tr = "<rss version='2.0'><channel><title>RSS Başlık</title></channel></rss>",
  dokuman = $.parseXML( w3tr ),
  xml = $( dokuman ),
  baslik = xml.find( "title" );
$( ".eleman1" ).append( baslik.text() );
$title.text( "XML Başlık" );
$( ".eleman2" ).append( baslik.text() );

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

JQuery.parseXML(data);

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir