HTML < !DOCTYPE> Deklarasyon

DOCTYPE , hazırladığımız sayfanın hangi doküman tipinin kullanacağını belirtmek için kullanılır. DOCTYPE etiketi HTML belgenizdeki ilk şey olmalıdır. DOCTYPE tan önce hiçbir şey olmamalıdır.

Örneğin;

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>W3TR Html Referanslar</title>
  </head>

  <body>
    Site içeriği
  </body>
</html>

Tanımı ve Kullanımı

HTML 5

<!DOCTYPE html>

HTML 4.01 Strict

This DTD contains all HTML elements and attributes, but does NOT INCLUDE presentational or deprecated elements (like font). Framesets are not allowed.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">

HTML 4.01 Transitional

This DTD contains all HTML elements and attributes, INCLUDING presentational and deprecated elements (like font). Framesets are not allowed.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir