HTML < !DOCTYPE> Deklarasyon

DOCTYPE , hazırladığımız sayfanın hangi doküman tipinin kullanacağını belirtmek için kullanılır. DOCTYPE etiketi HTML belgenizdeki ilk şey olmalıdır. DOCTYPE tan önce hiçbir şey olmamalıdır.

Örneğin;

Tanımı ve Kullanımı

HTML 5

HTML 4.01 Strict

This DTD contains all HTML elements and attributes, but does NOT INCLUDE presentational or deprecated elements (like font). Framesets are not allowed.

HTML 4.01 Transitional

This DTD contains all HTML elements and attributes, INCLUDING presentational and deprecated elements (like font). Framesets are not allowed.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir