HTML <area> Tag

Örnek

<img src="http://lorempixel.com/output/cats-q-c-300-300-9.jpg" width="145" height="126" alt="Planets"
usemap="#planetmap">

<map name="planetmap">
  <area shape="rect" coords="0,0,82,126" href="http://lorempixel.com/output/cats-q-c-300-300-3.jpg" alt="Sun">
  <area shape="circle" coords="90,58,3" href="http://lorempixel.com/output/cats-q-c-300-300-3.jpg" alt="Mercury">
  <area shape="circle" coords="124,58,8" href="http://lorempixel.com/output/cats-q-c-300-300-3.jpg" alt="Venus">
</map>

Resmin üzerinde belirli bir alanı seçmek için kullanılır. Bu etiket sadece <map> elementi içinde kullanılırsa geçerli olur.

Codepen Ön izleme

 

<img src="http://lorempixel.com/output/cats-q-c-300-300-9.jpg" width="145" height="126" alt="Planets"
usemap="#planetmap">

<map name="planetmap">
  <area shape="rect" coords="0,0,82,126" href="http://lorempixel.com/output/cats-q-c-300-300-3.jpg" alt="Sun">
  <area shape="circle" coords="90,58,3" href="http://lorempixel.com/output/cats-q-c-300-300-3.jpg" alt="Mercury">
  <area shape="circle" coords="124,58,8" href="http://lorempixel.com/output/cats-q-c-300-300-3.jpg" alt="Venus">
</map>

See the Pen HTML area Tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Nitelikler

Nitelik Değer Açıklama
alt text Alan için alternatif bir isim belirlemek için kullanılır. Href özelliğinin olması gerekir.
coords coordinates Alanın koordinatlarını belirlemek için kullanılır.
download filename Kullanıcı bağlantıya tıkladığında belirlediğimiz hedef deki dosyayı yüklemek için kullanılır.
href URL Bağlantı oluşturmak için kullanılır.
hreflang language_code Oluşturduğumuz bağlantının URL dilini belirlemek için kullanılır.
media media query
nohref value HTML5 tarafından desteklenmiyorHerhangi bir alanla ilgili bir bağlantı olmadığını belirtmek için kullanılır.
rel alternate
author
bookmark
help
license
next
nofollow
noreferrer
prefetch
prev
search
tag
Bulunduğumuz sayfayla bağlantı oluşturduğumuz sayfa arasındaki ilişkiyi bitirmek için kullanılır.
shape default
rect
circle
poly
Resim haritasında kullanacağımız şekli belirtmek için kullanılır
shape default
rect
circle
poly
Resim haritasında kullanacağımız şekli belirtmek için kullanılır
target _blank
_parent
_self
_top
framename
Bağlantı oluşturulan sayfanın nerede açılacağını belirtir.
type media_type Bağlantı oluşturulan sayfanın MIME tipini belirlemek için kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir