CSS3 transition-property

transition-property :

Uygulanan geçiş efektinin elemanın hangi özelliği üzerinden yapılacağını belirlemek için transition-property özelliğini kullanırız.

Not: Her zaman geçiş özelliğinin süresini belirtin yoksa varsayılan süre o olduğu için hiçbir geçiş göremezsiniz.

İpucu: Bir geçiş özelliği bir elementin üzerinin üzerindeyken genellikle kullanıcı elementin üzerine gelmeden hiçbir geçiş gözükmez.

Örnek

div {
  background: green;
  width: 200px;
  height: 20px;
  -webkit-transition-property: height; /* Safari */
   transition-property: height;
  -webkit-transition-duration: 3s; /* Safari */
   transition-duration: 3s;
}
div:hover {
  height: 100px;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
none Hiçbir geçiş efektinin gözükmemesini sağlar.
all Tüm özellikleri almış bir geçiş efekti uygulanır.
property Uygulanan geçiş efektinin elemanın hangi özelliği üzerinden yapılacağını belirlemek için transition-property özelliğini kullanırız.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

26.0
4.0-webkit
16.0
4.0-moz
10.0 6.1
3.1-webkit
12.1
10.5-o

CSS3 transition-property” üzerine bir yorum

  1. Geri bildirim: CSS3 transition | W3TR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir