CSS3 animation-play-state

animation-play-state :

Animasyonu çalışıp durmasını sağlar. İstediğiniz durumda animasyonu durdurmanızıda sağlar.

Örnek

div {
  width: 100px;
  height: 100px;
  background: green;
  color: white;
   position: relative;
  -webkit-animation-name: mymove; /* Chrome, Safari, Opera */
  animation-name: mymove;
  -webkit-animation-duration: 5s; /* Chrome, Safari, Opera */
  animation-duration: 5s;
  -webkit-animation-play-state: paused; /* Chrome, Safari, Opera */
  animation-play-state: paused;
}
/* Chrome, Safari, Opera */
@-webkit-keyframes mymove {
  from {top: 0px;}
  to {top: 200px;}
}

@keyframes mymove {
  from {top: 0px;}
  to {top: 200px;}
}

Codepen Ön izleme

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
paused Animasyonu durdurur.
running Animasyonu çalıştırır.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

43.0
4.0-webkit
16.0
5.0-moz
10.0 9.0
4.0-webkit
30.0
12.0-o
15.0-webkit

CSS3 animation-play-state” üzerine bir yorum

 1. Geri bildirim: CSS3 animation | W3TR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir