CSS3 animation-play-state

animation-play-state :

Animasyonu çalışıp durmasını sağlar. İstediğiniz durumda animasyonu durdurmanızıda sağlar.

Örnek

Codepen Ön izleme

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
paused Animasyonu durdurur.
running Animasyonu çalıştırır.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

43.0
4.0-webkit
16.0
5.0-moz
10.0 9.0
4.0-webkit
30.0
12.0-o
15.0-webkit

“CSS3 animation-play-state” için bir yorum

  1. Geri bildirim: CSS3 animation | W3TR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir