CSS text-decoration

text-decoration :

Metinlere dekorasyon özellikleri eklemek yada kaldırmak için kullanılır.

Not: CSS3 için metin düzenleme özellikleri text-decoration-line, text-decoration-color ve text-decoration-style kestirme kodlardır fakat şuan büyük tarayıcıların hiç biri desteklemediği için kullanılamamaktadır.

Not2: CSS3 içinde decoration rengini değiştirmek için text-decoration-color kullanmanız gerekir aksi takdirde decoration rengi metin rengi ile aynı renk olacaktır.

Örnek

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
none Hiç bir dekorasyon özelliği eklenmez.
underline Satırın altını çizmek için kullanılır.
overline Satırın üstünü çizmek için kullanılır.
Line-through Metnin üzerini çizmek için kullanılır.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 3.0 1.0 3.5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir