CSS text-decoration-line

text-decoration-line :

Çizgi eklemek veya kaldırmak için kullanılır.

Not: text-decoration-line özeliklerini text-decoration-line, text-decoration-style ve the text-decoration-color özelliklerini kullanarakda ayarlayabilirsiniz. Ayrıca overline ve underline satır altında veya metnin üstünde gösterebilmek için birden fazla değeri birleştirebilirsiniz.

Örnek

p{
   -moz-text-decoration-line: underline; /* Code for Firefox */
    text-decoration-line: underline;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
none Hiç bir çizgi eklemez.
underline Metinin altını çizmek için kullanılır.
overline Metinin üstünü çizmek için kullanılır.
Line-through Metinin üzerini çizmek için kullanılır.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

Desteklenmiyor 6.0-moz Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir