CSS text-decoration-line

text-decoration-line :

Çizgi eklemek veya kaldırmak için kullanılır.

Not: text-decoration-line özeliklerini text-decoration-line, text-decoration-style ve the text-decoration-color özelliklerini kullanarakda ayarlayabilirsiniz. Ayrıca overline ve underline satır altında veya metnin üstünde gösterebilmek için birden fazla değeri birleştirebilirsiniz.

Örnek

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
none Hiç bir çizgi eklemez.
underline Metinin altını çizmek için kullanılır.
overline Metinin üstünü çizmek için kullanılır.
Line-through Metinin üzerini çizmek için kullanılır.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

Desteklenmiyor 6.0-moz Desteklenmiyor Desteklenmiyor Desteklenmiyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.