CSS page-break-before

page-break-before :

Basılacak dökümanın öncesinden ne kadar kenar boşluğu verileceğini belirlemek için kullanılır.

Örnek

@media print {
    h1 {page-break-before: always;}
}

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
auto Üretilen çerçeveden önce/sonra/içinde bir sayfa kesmesini ne yasaklar ne de zorlar
always Üretilen çerçeveden önce/sonra bir sayfa kesmesi daima yapılır.
avoid Üretilen çerçeveden önce/sonra/içinde bir sayfa kesmesini yasaklar.
left Sonraki sayfanın bir sol sayfa olarak biçimlenmesini sağlamak için üretilen çerçeveden önce/sonra bir veya iki sayfa kesmesi yapılır.
right Sonraki sayfanın bir sağ sayfa olarak biçimlenmesini sağlamak için üretilen çerçeveden önce/sonra bir veya iki sayfa kesmesi yapılır.
length px, cm, % gibi değerler alabilir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.2 7.0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir