CSS list-style-type

list-style-type :

Liste işaretinin  türünü belirlemek için kullanılır.

Örnek

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
disc İşaretçi içi dolu bir daire şeklini alır.
armenian Ermeni numaralandırması yapılır.
circle İşaretçi içi boş bir daire şeklini alır.
Cjk-ideographic İşaretçi düz ideolojik sayılara dönüşür.
decimal İşaretçi bir sayıya dönüşür.
Decimal-leading-zero İşaretçi bir sayıya dönüşür. Fakat başına 0 değeri alır. (01, 02, 03, … gibi)
georgian İşaretçi geleneksel gürcü numaralandırmasına dönüşür.
hebrew İşaretçi İbranice numaralandırmaya dönüşür.
hiragana İşaretçi geleneksel hiragana numaralandırmasına dönüşür.
Hiragana-iroha İşaretçi geleneksel hiragana iroha numaralandırmasına dönüşür.
katakana İşaretçi geleneksel katakana numaralandırmasına dönüşür.
katakana-iroha İşaretçi geleneksel katakana iroha numaralandırmasına dönüşür.
Lower-alpha İşaretçi (a, b, c, d, … gibi) değere dönüşür.
Lower-greek İşaretçi yunan harflerine dönüşür.
Lower-latin İşaretçi latin harflerine dönüşür.
Lower-roman İşaretçi roman harflerine dönüşür.
none İşaretleyici değer almaz.
square İşaretçi bir kareye dönüşür.
Upper-alpha İşaretçi (A, B, C, D… gibi) değerlere dönüşür.
Upper-latin İşaretçi büyük latin harflerine dönüşür.
Upper-roman İşaretçi roman rakamlarına dönüşür.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir