CSS font-family

font-family :

Bir eleman için yazı ailesini belirtir. Birden çok yazı fontu içerisine yazabilirsiniz. Bu sayede tarayıcı birinci fontu desteklemiyorsa bir sonrakine geçer.

Örnek

.font{
  font-family: 'arial',sans-serif;
}

Codepen Ön  izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
family-name
generic-family
Birincisi ana font olarak alınır sonrakiler ise bağlı olduğu aileden farklı fontlardır.
flex-basis Flex-basis de flex-grow gibi boyutlandırma yapar,ama bu px gibi değer alarak yapar.
flex-shrink Flex-shrink değeri kadar o element diğerlerine göre fazladan daralacaktır.Varsayılan değeri 1 dir
auto ayarı 1 1 e otomatik olarak ayarlar.
none ayarı 0 0 a otomatik olarak ayarlar.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5

CSS font-family” üzerine bir yorum

  1. Geri bildirim: CSS font | W3TR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir