CSS flex-wrap

flex-wrap :

İki ve daha fazla satırdan oluşan esnek kutuların nasıl bir davranış sergileyeceğini belirlemek için kullanılır.

Not: elementin flex özelliği yoksa ,flex-wrap etkili olmaz.

Örnek

.flex {
  width: 150px;
  height: 150px;
  display: -webkit-flex; /* Safari */
  -webkit-flex-wrap: wrap; /* Safari 6.1+ */
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  background: red;
  color: white;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
nowrap Tek satırda flex ler soldan sağa sıralaması için kullanılır.
wrap İki veya daha fazla satırda flex ler soldan sağa sıralaması için kullanılır.
Wrap-reverse iki veya daha fazla satırda esnek kutular sağdan sola sıralaması için kullanılır.
İnital
İnherit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir