jQuery width() Yöntemi

width() Yöntemi;

Eşleştiği elementin padding, margin, border değerleri dahil etmeksizin genişliğini saf olarak almanızı yada değiştirmenizi sağlar.

Örnek

$("a").click(function(){
 $("div").width(300);
});

Codepen Ön izleme

Kullanım şekilleri;

.width()

.width( value )

.width( function )

CSS width

width :

Elementlerin genişliğini ayarlamak için kullanılır.

Örnek

div {
   background :red;
   color: white;
   width: 300px;
   height: 300px;
   text-align:center;
}

Codepen Ön izleme

 

Değer Açıklama
auto Genişlik tarayıcı genişliğine göre otomatik ayarlanır.
length Elementin px,cm,pt,yüzdeli vs. değerler alabileceğini belirtir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 3.0 1.0 3.5

CSS outline-width

outline-width :

Bir elementin outline çizgisinin kalınlığını belirlemek için kullanılır.

Örnek

div {
 width: 300px;
 padding: 20px;
 outline-style: dashed;
 outline-color: green;
 outline-width: 10px;
 margin: 30px;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
medium Outline genişliğini orta olarak ayarlar.
thin Outline genişliğini ince olarak ayarlar.
thick Outline genişliğini kalın olarak ayarlar.
length px, cm, % gibi değerler alabilir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.5 8.0 1.2 7.0

CSS min-width

min-width :

Bir elementin minimum genişliğini ayarlamak için kullanılır. Bu özellik elementin daha fazla küçülmesine engel olur.

Örnek

div {
 background: red;
 color: white;
 min-width: 200px;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
none Hiç bir değer almaz.
length px, cm, % gibi değerler alabilir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 7.0 2.0.2 7.0

CSS max-width

max-width :

Bir elementin maximum genişliğini ayarlamak için kullanılır. Bu değer elementin daha fazla genişlemesine engel olur.

Örnek

div {
 max-width: 500px;
 background: red;
 color: white;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
none Hiç bir değer almaz.
length px, cm, % gibi değerler alabilir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 7.0 2.0.2 7.0

CSS3 column-width

Colomn-width :

Sütunlar için en uygun genişliği belirtir.

Örnek

.column {
  -webkit-column-width: 200px; /* Chrome, Safari, Opera */
  -moz-column-width: 200px; /* Firefox */ 
  column-width: 200px;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
auto Sütunlar için genişlik tarayıcı tarafından belirlenir.
length Sütunların alacağı genişliği belirtilen genişlik değeridir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

4.0-webkit 2.0-moz 10.0 3.1-webkit 11.1
15.0-webkit

CSS3 column-rule-width

Colomn-rule-width :

Sütunlar arasındaki kesmenin genişliğini ayarlar.

Örnek

.column {
   /* Chrome, Safari, Opera */
  -webkit-column-count: 5;
  -webkit-column-gap: 60px;
  -webkit-column-rule-style: dotted;
  -webkit-column-rule-width: 3px;

  /* Firefox */
  -moz-column-count: 5;
  -moz-column-gap: 60px;
  -moz-column-rule-style: dotted;
  -moz-column-rule-width: 3px;

  column-count: 5;
  column-gap: 60px;
  column-rule-style: dotted;
  column-rule-width: 3px;
}

Codepen Ön izleme

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
medium Sütunlar arasındaki kesmenin genişliğini orta olarak ayarlanır.
thin Sütunlar arasındaki kesmenin genişliğini ince olarak ayarlanır.
thick Sütunlar arasındaki kesmenin genişliğini kalın olarak ayarlanır.
length Sütunlar arasındaki kesmenin genişliğini istenilen boyutta ayarlanır.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

4.0-webkit 2.0-moz 10.0 3.1-webkit 11.1
15.0-webkit

CSS border-width

Border-witdh :

Elementin kenarlık kalınlığını belirlemek için kullanılır.

Örnek

#border{
  border-style: DOTTED;
  border-width: 5px;
  padding: 10px;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
medium Kenarlık genişliğini orta olarak ayarlar.
thin İnce bir kenarlık olacağını belirtir.
thick Kalın bir kenarlık olacağını belirtir.
length Elementin px,cm,pt,yüzdeli vs. değerler alabileceğini belirtir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5

CSS border-top-width

border-top-width:

Elementin üst kenarlık genişliğini  ayarlamak  için kullanılır.

Not: Her zaman için önce border-top-width  özelliklerini ayarlayınız. Rengi değiştirmek için önce border elementiniz olması gerekir.

Örnek

#borderTop{
  border-style: dotted;
  border-top-width: 5px;
  padding: 10px;
}

Codepen Ön izleme

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
medium Kenarlık genişliğini orta olarak ayarlar.
thin İnce bir sağ kenarlık belirtir.
thick Kalın bir sağ kenarlık belirtir.
length Elementin px,cm,pt,yüzdeli vs. değerler alabileceğini belirtir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5

CSS border-right-width

border-right-width :

Elementin Sağ kenarlık genişliğini  ayarlamak  için kullanılır.

Not: Her zaman için önce border-right-width  özelliklerini ayarlayınız. Rengi değiştirmek için önce border elementiniz olması gerekir.

Örnek

#borderRight {
   border-style: solid;
  border-right-width: 15px;
  padding: 10px;
}

Codepen Ön izleme

 

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
medium Kenarlık genişliğini orta olarak ayarlar.
thin İnce bir sağ kenarlık belirtir.
thick Kalın bir sağ kenarlık belirtir.
length Elementin px,cm,pt,yüzdeli vs. değerler alabileceğini belirtir.
İnital
İnherit

Tarayıcı Desteği

15.0 15.0 11.0 6.0 15.0