CSS border-bottom-color

border-bottom-color:

border-bottom-color özelliği, border rengini değiştirebilmek için kullanılır.

Örnek:

#border-bottom-color{
 width:100%;
 height: 100px;
 border: 5px solid black;
 border-bottom-color: red;
}

See the Pen Gpwjzq by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
color Arka plan rengini belirler. Varsayılan değeri elementin rengidir.
transparent Border’ın renginin şeffaf olması gerektiğini belirtir.
initial
inherit

Tarayıcı Desteği

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5

CSS background-color

background-color:

Objeye arkaplan rengi vermemizi sağlar. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir.

Örnek:

div {
  height: 250px;
  width: 250px;
  background-color: #b0c4de;
  text-align: center;
  line-height: 250px;
}

See the Pen MazyrR by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Css Sözdizimi

Değer Açıklama
color Arkaplan rengini belirlemek için kullanılır.
transparent Arkaplanın şeffaf olmasını sağlar

Tarayıcı Desteği

 

1.0 1.0 4.0 1.0 3.5