HTML <track> Tag

Örnek

<video width="320" height="240" controls>
  <track src="altyazı.vtt" kind="altyazı" srclang="tr" label="türkce">
</video>

Bu etiket medya dosyaları için metin parçaları tanımlamak için kullanılır. <audio> ve <video> medyaları oynatılırken altyazı, başlık gibi metinler görüntülemekte kullanılır.

Codepen Ön izleme

 

<video width="320" height="240" controls>
  <track src="altyazı.vtt" kind="altyazı" srclang="tr" label="türkce">
</video>

See the Pen HTML track tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Nitelikler

Nitelik Değer Açıklama
default default
kind captions
chapters
descriptions
metadata
subtitles
Element türünü belirtmek için kullanılır
label text Elementin ünvanını belirtmek için kullanılır.
src URL Element dosyasının URL sini belirtmek için kullanılır. Zorunlu.
srclang language_code Elementin veri dilini belirtmek için kullanılır.