HTML <textarea> Tag

Örnek

<textarea >
w3tr.com
</textarea>

Bu etiket  çok satırlı metin girişli alanlar tanımlamak için kullanılır.

Codepen Ön izleme

 

<textarea >
w3tr.com
</textarea>

See the Pen HTML textarea tag by W3TR (@w3tr) on CodePen.

Nitelik Değer Açıklama
autofocus autofocus Sayfa yüklendiği anda metin alanına otomatik odaklanılacağını belirtmek için kullanılır.
cols number Elementin genişliğini belirlemek için kullanılır.
disabled disabled Metin alanının devre dışı bırakılacağını belirtmek için kullanılır.
form form_id Metin alanının ait olduğu bir veya daha fazla formu belirtmek için kullanılır.
maxlength number Metin alanına girilecek maksimum karakter sayısını belirtmek için kullanılır.
name text Metin alanının ismini belirtmek için kullanılır.
placeholder text Metin alanına girilmesi istenen bilgiyle ilgili ipucu belirtmek için kullanılır.
readonly readonly metin alanının salt okunur olduğunu belirtmek için kullanılır.
required required metin alanına bilgi girilmesinin zorunlu olduğunu belirtmek için kullanılır.
rows number Metin alanının yüksekliğini belirtmek için kullanılır.
wrap hard
soft
Metin alanının nasıl paketleneceğini belirtmek için kullanılır.